Tưởng niệm nhạc sĩ NGUYỄN ÁNH 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thuở nhỏ cũng học  trường Taberd giống tui, rồi cũng  lên Đà Lạt giống tui,, nhưng ông  ở nội trú trường Yersin cho đến năm 1958. Ông đã mất ngày 14/4/2016. Trong niềm thương tiếc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9,  một chương trình âm nhạc của Paris By Night 83  tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất thú vị.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *