Tuyên ngôn của Number 1

Việt Nam và bạn là lý do để chúng tôi sẵn sàng thử sức 💖
Việt Nam và bạn là động lực để chúng tôi vượt qua 💖
Việt Nam và bạn là cảm hứng để chúng tôi luôn sáng tạo 💖
Chúng tôi hiểu rằng, cần một khí phách, một trái tim yêu thương để giữ vững vị trí dẫn đầu 💖
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *