10 điệu nhảy Jive

Jive là điệu nhảy La tinh nhịp nhàng và nhún nhảy và có nhiều bước Kicks, flicks ball change; người nhảy Jive phải giữ hai chân kề nhau luôn, hướng bàn chân xuống sàn khi kick và nhảy từ đầu gối trở xuống.  Những bước phổ thông của Jive là Chassez, Stop & Go, Americam Spin, Toe-Heel Action, Chicken Walk, Change hands; nhảy Jive chỉ sử dụng một khoảng nhỏ của sàn nhảy, không nhảy quanh sàn như Samba.

Clip nay giới thiệu 10 điệu nhảy Jive thật ấn tượng

 
1. Alfonso Ribeiro & Witney Carson
2. Aaron Carter & Karina Smirnoff
3. Katherine Jenkins & Mark Ballas
4. Jennifer Grey & Derek Hough
5. Riker Lynch & Allison Holker
6. Zendaya Coleman & Valentin Chmerkovskiy
7. Rumer Willis & Valentin Chmerkovskiy
8. Bindi Irwin & Derek Hough
9. Sadie Robertson & Mark Ballas
10. Nick Carter & Sharna Burgess
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *