Bạn sẽ chết nếu thiếu hiểu biết về rượu?

Nhậu nhẹt là để vui, để sống khoẻ. Muốn vậy cần phải có nhiều hiểu biết  về rượu và cách thức dùng rượu. Tui đoán 90% dân nhậu chưa bao giờ làm trắc nghiệm này. Hãy tham gia trắc nghiệm này, đừng chần chừ nữa các bợm nhậu ơi!

Bài báo  news.zing.vn:

Trắc nghiệm: Bạn sẽ chết nếu thiếu hiểu biết về rượu

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *