Bi hài chuyện học bơi trên giấy

DAD – Đức Thuận – B.Ba – H.Lộc / Tuổi trẻ cười


Dù đã có chủ trương phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS, song rất ít trường học có đủ điều kiện triển khai. Việc dạy bơi hầu như chỉ là lý thuyết trên giấy.

Bi hài chuyện học bơi trên giấy
Bi hài chuyện học bơi trên giấy
Bi hài chuyện học bơi trên giấy
Bi hài chuyện học bơi trên giấy

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/bi-hai-chuyen-hoc-boi-tren-giay-2022052549121157.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *