Bài viết liên quan

0 Comments

  • · Edit

    Thưa Đ/c Bộ trưởng nếu có tác động đến vấn đề này thì nên đánh thuế vào nhà sản xuất, nhà phân phối các điểm đại lý, quán bar rượu, nhà hàng …. chứ tấn công vào nhóm người trực tiếp tiêu dùng e không có kết quả như mong muốn đâu. Quản lý phải từ gốc với người dân thì vận động, tuyên truyền để thay đổi thói quen và cuộc chiến còn đang ở phía trước

    Reply
  • · Edit

    Hạn chế sử dụng bia rượu hoàn toàn có thể đươc khi chính phủ điều tiết tầm vĩ mô bằng các chính sách thuế.Việc của BYT là quản lý tốt rượu bia nhâp lậu, rượu giả, không rõ nguồn gôc, không đúng chất lượng có hại cho người tiêu dùng. bản thân người uông cũng đã chịu phí, chiu thuế rồi

    Reply

Bình luận

Required fields are marked *