Chờ Đông – Sáng tác Ngân Giang – Dr Thanh Trình bày

Theo lịch thì mùa đông đã qua, nhưng mấy hôm nay trời se lạnh thì vẫn còn chờ…, nhớ khi xưa hát mãi bài này tặng em Nụ nên thuộc lòng luôn.

Lần này còn được ông thầy Tư đánh đàn cho hát.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *