Để chế độ “một dấu, một cửa”  từ nửa vời đến tuyệt vời

Trần Quí Thanh

Minh hoạ của Đan, báo Lao Động.

—–

“Một dấu, một cửa” được đặt ra từ lâu, lâu đến mức tui không thể nhớ chính xác từ năm nào. Nhưng cho đến nay, nền hành chính vẫn không “một cửa, một dấu” như mục tiêu đặt ra.

Vấn đề không phải là mô hình đặt ra, mà còn là con người vận hành. Cho dù chỉ một cửa, mà cánh cửa đó đóng mở tùy tiện, thì có muốn qua cũng không dễ. Hai, ba cửa mà thông suốt từ vào đến ra còn hơn là một.

Dân gian còn tếu táo rằng, một cửa, nhưng vào trong có nhiều ngăn. Hay một dấu, nhưng có nhiều chữ ký nháy. Cho nên, các loại khẩu hiệu to tát hay lời nói hoa mỹ không thay đổi được bản chất của một nền hành chính, và chính người dân là đối tác nghiệm thu các dự án công trình cải cách hành chính do chính quyền thực hiện. Không ba hoa qua mặt người dân được.

Thay đổi được bao nhiêu khi từ quý II/2015 có 82.760 mặt hàng xuất nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý và kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành thực hiện, thì đến quý I/2018 vẫn còn 78.390 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

Hải quan bị mang tiếng gây khó khăn, nhưng người dân và doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ, những khó khăn cản trở trong thông quan chủ yếu là do các bộ, ngành, Hải quan đã thay đổi rất nhiều.

Còn các cơ quan chính quyền, tuy đã có nhiều thay đổi tốt hơn, nhưng người dân chưa thực sự hài lòng. Một số lĩnh vực như nhà đất, xây dựng còn nhiều thủ tục phức tạp, không cần thiết.

Nghe nói quá nhiều về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng tui chia sẻ thiệt bụng, cứ ngó nền hành chính thì biết chúng ta đang ở vào thời kỳ nào, chúng ta mấy chấm.

Đến bây giờ mà Chính phủ điện tử chưa hoàn thiện, hải quan chưa kết nối được với các ngành để thực hiện các thủ tục hành chính bằng hệ thống kết nối mạng, mà đang ở trình độ thủ công, thì tụt hậu so với thế giới là phải.

Người dân thực hiện các giao dịch công ở các cơ quan công quyền cũng vậy, có quá nhiều thứ cần phải điện tử hóa, khai thác công nghệ thông tin để chuyển từ thủ công sang điện tử, nhưng vẫn chưa thay đổi được.

Khai thác thành tựu khoa học công nghệ để áp dụng trong quản lý sẽ cải thiện được những lạc hậu trì trệ, tinh giản biên chế, minh bạch thông tin, và quan trọng là không có nhiều cơ hội để cán bộ công chức tiếp xúc với người dân thì sẽ hạn chế tối đa tiêu cực.

 

Sài Gòn ngày 24/07/2018

TQT

Bài đọc thêm: Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia: Chấm dứt tình trạng “một cửa” nửa vời

(https://laodong.vn/thoi-su/thuc-day-co-che-mot-cua-quoc-gia-cham-dut-tinh-trang-mot-cua-nua-voi-620612.ldo)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *