Đối phó giá tăng bằng xăng sinh học

NOP / Tuổi Trẻ Cười

Giá xăng có thể tiếp tục tăng vào kỳ điều chỉnh ngày mai, 11-6. Giới bợm nhậu đang tính đến phương án dùng xăng sinh học 100% cho xe máy.

Đối phó giá tăng bằng xăng sinh học

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/doi-pho-gia-tang-bang-xang-sinh-hoc-2022061045015444.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *