Hí họa Sài Gòn mùa… tụ nước

Tuổi trẻ cười

Sài Gòn mùa tụ nước có gì? có xuồng ba lá, có giải đẩy xe lội nước và có tour mới: Sài thành mùa nước tụ.

 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ online dẫn theo Báo Tuổi trẻ cười
Link bài: Hí họa Sài Gòn mùa… tụ nước
(https://tuoitre.vn/hi-hoa-sai-gon-mua-tu-nuoc-20180601150243572.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *