“Học hỏi 24/7 cùng Workplace” mở lớp đào tạo giảng viên nội bộ

Bản tin THP

 

HỌC HỎI 24/7 CÙNG WORKPLACE là chương trình đào tạo Quy trình, Quy định của THP cho 100% nhân viên qua nền tảng trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên có thể tìm hiểu, học hỏi mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào không gian và chủ động về thời gian. Đồng thời nhân viên có thể hiểu rõ để tuân thủ và thực hiện đúng Quy trình, Quy định nhằm góp phần xây dựng một môi trường làm việc mà nhân viên thông thạo trong công việc, chuyên nghiệp trong xử lý, rõ ràng, nhất quán và công bằng.

Bài liên quan: Học hỏi 24/7 cùng Workplace – Lớp học 4.0 tại Tân Hiệp Phát

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *