Hướng tới 15/10: 27 năm một chặng đường

Huỳnh Phương Nam – Phòng Kỹ Thuật/ Khối SX       

27 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Chặng đường đi qua 27 năm

Niềm tin vững bước cùng tháng năm

Hôm nay sinh nhật Tân Hiệp Phát

Chúc luôn thịnh vượng khách chật nhà

Chúc sang tuổi mới nhiều thuận lợi

May mắn thành công lẫn tiếng xa

Chúc cho tài lộc, chúc bình an

Mừng thêm tuổi mới, sự an nhàn

Sinh lộc, sinh tài, sinh phú quý

Nhật hạ nắng chào, thử thách ta…

Công ty đồng lòng, đâu ngại khổ?

Ty tỉ việc khó đáng phải chi

Cổ động phong trào cùng nhau bước

Phần mình công bạn gắng tiến lên.

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *