Hướng tới 15/10: Ngôi nhà Tân Hiệp Phát

Nguyễn Minh Thắng/ Khối Sản xuất

Ngôi nhà Tân Hiệp Phát

Tân Hiệp Phát thật mát lành.

Không ai gian dối tranh giành lợi danh.

Mỗi người mỗi việc của mình.

Quý nhau tính nết trời sinh thiệt thà.

Tân Hiệp Phát như một nhà.

Cùng nhau làm việc như là anh em.

Tân Hiệp Phát thật êm đềm.

Ai đi xa cũng ngày đêm tìm về.

Về cùng xây dựng thêm lên.

Cho Tân Hiệp Phát vững bền vươn xa.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *