Khám phá biển đảo | Tập 54: Bên dòng Thạch Hãn

Thành cổ Quảng Trị nổi tiếng là nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm, kết quả Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam giữ được nửa bắc tỉnh Quảng Trị, các vị trí chiến lược ở cực Tây tỉnh Quảng Trị và xung quanh Thành cổ cũng như các vị trí xung yếu trong thị xã. Hiện nay tại bảo tàng Thành cổ Quảng Trị vẫn còn có những di vật, và những bức thư bộ đội gửi vĩnh biệt gia đình trong thời gian xảy ra trận đánh này. (Theo Wikipedia)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *