Kiên Cường Việt Nam – Bài hát cổ vũ tinh thần toàn dân đoàn kết chống đại dịch COVID-19

Bài hát “Kiên Cường Việt Nam”, Sáng tác của Nguyễn Thượng Quân. Do Văn Cơn, Ngọc Nga, Bỉnh và nhóm nghệ sĩ trẻ công ty Cổ Phần X Now thể hiện“- (Theo Youtube)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *