Kinh tế phục hồi, tăng trưởng GDP quý I ước đạt 5,03%

Hà Nguyễn / Báo Đầu Tư

Tăng trưởng GDP quý I ước đạt 5,03%, vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý I năm 2019 – giai đoạn trước dịch COVID-19. Tuy nhiên tôi vẫn thấy nhiều điểm sáng, đáng chú ý là khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc.


Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I năm 2021 và 3,66% của quý I năm 2020 và điều này cho thấy, xu hướng phục hồi tích cực hơn của nền kinh tế, sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng của quý I năm nay vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý I năm 2019. Kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, chưa thể sớm lấy lại đà tăng trưởng như trước thời điểm Covid-19.  

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%.

Như vậy, đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng trên vẫn là khu vực công nghiệp và xây dựng. Trong khu vực này, ngành công nghiệp quý I năm 2022 tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,44% của quý I năm 2021, đóng góp 2,42 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

“Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 7,79%, đóng góp 2,05 điểm phần trăm”, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong khi đó, ngành khai khoáng tăng trưởng dương 1,23% (khai thác than tăng 3,2% và quặng kim loại tăng 5%), làm tăng 0,04 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngược lại, ngành xây dựng chỉ tăng 2,57%, thấp hơn tốc độ tăng 6,53% của quý I năm 2021, đóng góp 0,16 điểm phần trăm.

Nhìn vào các số liệu trên, không quá khó để nhận ra sự khởi sắc và hồi phục của khu vực dịch vụ. Chính sự hồi phục của khu vực này đã đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo Tổng cục Thống kê, đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: Hoạt động tài chínhngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,54 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 1,79%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm.

Ở góc độ khác, Tổng cục Thống kê cho biết, về cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2022, thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,94%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,97%; khu vực dịch vụ chiếm 41,70%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,39% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2021 là 11,61%; 36,61%; 42,38%; 9,40%).

Về sử dụng GDP quý I năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 4,28% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 3,22%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 5,08%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,20%.

Nguồn: https://baodautu.vn/kinh-te-phuc-hoi-tang-truong-gdp-quy-i-uoc-dat-503-d162975.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *