Kỳ vọng của phụ huynh

B.Ba+Hải Nam / Tuổi trẻ cười


Các thế hệ học sinh đang “bơi” trong kỳ vọng của cha mẹ – Tranh biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 15-4-2022.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *