Một chút đáng yêu cùng người bạn Trà Xanh Không Độ

Hồng Nhiên

Tròn 15 năm trước, những thế hệ đầu tiên của TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ (TXKĐ) đã ra đời. Đến nay có thể gọi TXKĐ là một trong những thành viên có thâm niên của Đại gia đình Tân Hiệp Phát.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *