Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới

Báo Tuổi trẻ cười

Đầu năm con heo, cùng họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười chọc ghẹo Thiên Bồng Nguyên Soái…

 
NGUỒN:  Báo Tuổi trẻ online dẫn theo báo Tuổi trẻ cười
Link bài: Năm Heo, xem biếm họa về Trư Bát Giới
(https://tuoitre.vn/nam-heo-xem-biem-hoa-ve-tru-bat-gioi-2019013016454399.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *