Ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát

Tham gia các hoạt động niệm Kỷ niệm 15/10/2021, Nhà máy Bao Bì có xây dựng một mô hình bằng vật liệu chính là những phế phẩm của nhà máy, mô hình mang tên “Ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát”.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *