Nhà làm, nhà bán chứ nhà không ăn!

Nguyễn Tuấn Anh – Yuuki – B.Ba/ Tuổi Trẻ Cười


Một số kẻ lợi dụng nỗi lo về an toàn thực phẩm để bán “thực phẩm nhà làm”. Người tiêu dùng cũng chẳng biết thực hư các sản phẩm này có bao nhiêu phần trăm “nhà làm”.

undefined
undefined
undefined

Nguồn: https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/nha-lam-nha-ban-chu-nha-khong-an-2022070381110158.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *