Nhân viên nhận được gì từ phản hồi 360 độ

Lê Châu – Thanh Sơn – Tường Lư/ Tin THP
“Phản hồi 360 độ dựa trên việc thu thập và phân tích thông tin quản hồi từ các cá nhân trong mạng lưới quan hệ công việc của một nhân viên, bao gồm bản đánh giá của chính nhân viên, của quản lý, khách hàng, đồng nghiệp. Thông qua phản hồi, cá nhân được đánh giá cũng như doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn diện về điểm mạnh điểm yếu của nhân viên, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và chiến lược đào tạo cho nhân sự doanh nghiệp.”
 
 
NGUỒN:  Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Nhân viên nhận được gì…
(https://www.thp.com.vn/nhan-vien-nhan-duoc-gi-tu-phan-hoi-360-do/)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *