Nữ nhân viên bị mắng vì làm theo lời sếp

Mộc Trà(st)/ VNExpress

Công ty nào nhân viên có khiếu hài hước thế này thì vui lắm đây.

Sếp bảo nhân viên photo tài liệu và kết quả:

Tin nhắn của sếp.
Tin nhắn của sếp.
Bạn có nhận ra điều lạ lạ ở đây chưa?
Bạn có nhận ra điều lạ lạ ở đây chưa?
Cái sếp cầm là tài liệu cần photo cho cuộc họp và... nó lạ lắm. Nhìn xuống dưới, nhìn xuống dưới... bàn.
Cái sếp cầm là tài liệu cần photo cho cuộc họp và… nó lạ lắm. Nhìn xuống dưới, nhìn xuống dưới… bàn.
Bạn đã nhận ra điều lạ lùng đó chưa?
Bạn đã nhận ra điều lạ lùng đó chưa?
Ahihi... và đây là kết quả.
Ahihi… và đây là kết quả.

Một số bình luận hài hước:

– Phải photo màu chứ đen trắng thế bị mắng là phải rồi.

– Làm việc như này phải tăng lương và giữ chặt đừng cho thoát.

– Không in màu là sai rồi.

– Hảo nhân viên!

Nguồn: https://vnexpress.net/nu-nhan-vien-bi-mang-vi-lam-theo-loi-sep-4430431.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *