Ông Ghi-nét đi kiện

Bút Bi/ Báo Tuổi Trẻ

—–

Ông Ghi-nét tìm đến tòa đòi kiện về một kỷ lục lạ: sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới. Ông nói chỉ cấp kỷ lục sợi dây dài nhất thế giới, nay xuất hiện kỷ lục lạ “sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới” thì ông phải kiện.

– Ông Ghi-nét nói: Không chỉ sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới, thời gian qua tui còn thấy xứ ông nhiều cái nhất thế giới khác xuất hiện. Nhất thế giới thì tui phải cấp chứ, phải không?

– Tòa hỏi: Nhiều là những cái gì?

– Ông Ghi-nét: Nhiều lắm, nào là con đường đắt nhất hành tinh, công trình quy hoạch treo lâu nhất thế giới… Nhưng nhất là sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới, nó… lạ nhất thế giới, không nơi nào có, cứ thỉnh thoảng lôi ra nhắc đi nhắc lại. Tui phải kiện chứ, phải không?

– Tòa: Nhưng ông có chắc là chỉ xứ tui có, xứ khác không có không?

– Ông Ghi-nét: Chắc, thì các ông đã tự nhận là nhất thế giới rồi mà.

– Tòa: À mà kỷ lục thì luôn mới, hôm qua chưa có thì nay có, chưa có thì ông cấp cho nó có đi chứ kiện gì.

– Ông Ghi-nét: Ủa cấp là cấp cái gì?

– Tòa: Thì cấp kỷ lục Ghi-nét cho nó chứ sao!

– Ông Ghi-nét: ?!

NGUỒN: Theo Báo Tuổi Trẻ online

Link bài: Ông Ghi-nét đi kiện

(https://tuoitre.vn/ong-ghi-net-di-kien-20190926222558249.htm)

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *