Radio kết nối | Mùa an lành ở Tân Hiệp Phát

Radio kết nối – Tân Hiệp Phát

Mùa Giáng Sinh ở Tân Hiệp Phát cũng là mùa an lành, mùa “chia sẻ yêu thương” vì công ty có nhiều chương trình khuyến khích mọi người san sẻ, đóng góp, giúp đỡ những đồng nghiệp còn khó khăn. Từ đó, xây dựng một văn hóa quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, tạo nên một đội ngũ đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

 

Nguồn: Radio kết nối – Tân Hiệp Phát

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *