Up Your Service: Tại sao tôi cần thực hiện 7 Nguyên tắc lãnh đạo dịch vụ

Lê Châu/ Tin THP

Up Your Service là chương trình được triển khai tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát với thông điệp

“Tôi hạnh phúc vì tôi tạo giá trị cho người khác”

NGUỒN: Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Up Your Service: Tại sao tôi cần…
(https://www.thp.com.vn/up-your-service-tai-sao-toi-can-thuc-hien-7-nguyen-tac-lanh-dao-dich-vu/)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *