Talkshow Doanh nhân với Người tiêu dùng: INNOVATION (Tập 3)

Ánh Sáng – Thanh Quỳnh/ Báo DNSG

Đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng cả nước, sự khác nhau giữa khu vực thành thị, nông thôn và cả sự khác nhau giữa nam và nữ. Doanh nghiệp phải làm gì để đáp ứng Người tiêu dùng Việt trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng theo mùa trên nền tảng phát triển công nghệ?

 

NGUỒN: Theo Báo Doanh nhân Sài Gòn

Link bài: Talkshow Doanh nhân….

(https://doanhnhansaigon.vn/tro-chuyen-voi-doanh-nhan/talkshow-doanh-nhan-voi-nguoi-tieu-dung-innovation-tap-3-1096672.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *