Tham nhũng khi đang “chống tham nhũng”!

Tuổi Trẻ Cười/ Báo Tuổi Trẻ online

Không điều gì gây bức xúc bằng việc một cán bộ chống tham nhũng lại… tham nhũng

 

 
NGUỒN:  Báo Tuổi Trẻ online dẫn theo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: Tham nhũng khi đang “chống tham nhũng”!
(https://tuoitre.vn/tham-nhung-khi-dang-chong-tham-nhung-20190616220554727.htm)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *