THP DCEO SHOW – Chuyển đổi số tại Việt Nam và Thế Giới

Bản tin THP

Chuyển đổi số đang được diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam như thế nào?
Các doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong cuộc đua chuyển đổi số, Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số.

Vậy điều gì khiến cho Tân Hiệp Phát hành động tại thời điểm này và yếu tố nào khiến cho quá trình chuyển đổi số thành công?

Với nhiều câu hỏi và trăn trở từ các cấp quản lý và các chủ doanh nghiệp trong việc tìm ra các giải pháp cải tiến. Chúng tôi quyết định mở 1 chương trình để chia sẻ và học hỏi.

Khách mời: Dr. Janson Yap
– Chuyên gia trong khu vực về giải pháp phân tích nhận thức.
– Chuyên gia về quản lý rủi ro dựa trên giá trị.
– Là thành viên của Hội đồng tham mưu của trường đại học NUS (Đại học Quốc gia Singapore).
– Là tác giả cuốn sách : How did you know that : apply risk intelligence concepts to foresee danger and seize opportunities in chaotic times – Làm sao bạn biết điều đó? Áp dụng khái niệm nhận thức rủi ro để dự báo nguy hiểm và nắm băt cơ hội trong thời kì khủng hoảng.
– Dẫn chương trình: DCEO của Tân Hiệp Phát – Ms. Trần Uyên Phương và Ms. Trần Ngọc Bích.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *