Top 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng thu nhập bình quân trong 10 năm: Việt Nam xếp thứ mấy?

Top 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng thu nhập bình quân trong 10 năm: Việt Nam xếp thứ mấy?

Trong giai đoạn 2011-2021, Việt Nam là nước duy nhất trong khối ASEAN có thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục. Vậy tốc độ tăng thu nhập bình quân của Việt Nam trong 10 năm qua đứng thứ mấy trong khối ASEAN?

Năm 2011, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt 1.610 USD, đứng thứ 7 trong khối ASEAN. Bên cạnh đó, Singapore là quốc gia có thu nhập bình quân cao nhất trong khối ASEAN, đạt 48.250 USD.

Đến năm 2021, thu nhập bình quân của Việt Nam tăng lên đạt 3.560 USD, gấp 2,6 lần năm 2011. Hiện nay, thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines vẫn xếp trên Việt Nam.

Cụ thể, thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines đang gấp lần lượt là 18 lần; 8,85 lần; 3 lần; 2 lần; 1,16 lần và 1,02 lần so với thu nhập bình quân của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2011-2021, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN có thu nhập bình quân tăng liên tục.

Top 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng thu nhập bình quân trong 10 năm: Việt Nam xếp thứ mấy? - Ảnh 1.
Thu nhập bình quân các nước trong khối ASEAN giai đoạn 2011-2021. Nguồn: WB.

Sau 10 năm, thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng hơn 2,6 lần, đây là mức tăng cao nhất trong khối ASEAN. Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Lào (gấp 2,52 lần), Campuchia (gấp 2 lần), Myanmar (gấp 1,84 lần), Indonesia (gấp 1,64 lần), Thái Lan (gấp 1,58 lần), Philippines (gấp 1,54 lần), Singapore (gấp 1,42 lần), Malaysia (gấp 1,32 lần).

Xét về tốc độ tăng thu nhập bình quân, trong năm 2021, Singapore là nước có tốc độ tăng cao nhất trong khối ASEAN, đạt 16,34%. Sau Singapore, Indonesia có tốc độ tăng thu nhập bình quân xếp thứ 2 với tốc độ tăng đạt khoảng 7%. Cùng với đó, Philippines, Việt Nam, Malaysia xếp thứ 3, 4, 5 với tốc độ tăng thu nhập đạt lần lượt là 6,12%; 5,01% và 3,41%.

Ngoài ra, tốc độ tăng thu nhập bình quân trong giai đoạn 2011-2021 của các quốc gia trong khối ASEAN được lấy trung bình từ tốc độ tăng thu thập bình quân đầu người mỗi năm. Theo đó, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 9,3%/năm.

Top 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng thu nhập bình quân trong 10 năm: Việt Nam xếp thứ mấy? - Ảnh 2.
Tốc độ tăng thu nhập bình quân các nước trong khối ASEAN giai đoạn 2011-2021.

Sau Việt Nam, Lào là quốc gia có tốc độ độ tăng thu nhập bình quân nhanh thứ hai trong khối ASEAN đạt khoảng 8,97%/năm. Xếp ở vị trí thứ 3 là Campuchia với tốc độ tăng thu nhập bình quân đạt khoảng 6,89%/năm.

Các quốc gia còn lại có tốc độ tăng thu nhập bình quân giai đoạn 2011-2021 như sau: Myanmar (6,36%/năm), Indonesia (4,88%/năm), Thái Lan (4,38%/năm), Philippines (4,15%/năm), Singapore (3,43%/năm) và Malaysia (2,75%/năm).

Tuy nhiên, chỉ Brunei có thu nhập bình quân có xu hướng giảm trong 10 năm trở lại đây, thu nhập giảm khoảng 0,05%/năm.

Nguồn: https://cafef.vn/top-3-quoc-gia-dan-dau-asean-ve-toc-do-tang-thu-nhap-binh-quan-trong-10-nam-viet-nam-xep-thu-may-20220818072055577.chn

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *