Triển khai tiêm chủng Vắc-xin phòng chống Covid-19 tại Nhà máy Number One Hà Nam

Hồng Nhiên – Văn Bình

Với mong muốn ngăn ngừa không để nhân viên nhiễm bệnh Covid-19 và đảm bảo sức khỏe, nâng cao tinh thần cho mỗi CB-CNV nhà máy an tâm làm việc, Tân Hiệp Phát đã phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Hà Nam thực hiện chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng chống Covid-19 cho toàn bộ CB-CNV của Nhà máy Number One Hà Nam trong 2 ngày 10 và 11/06/2021.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *