Trong hoạt động công vụ cần giỏi không cần tài

Trần Quí Thanh

Quốc Hội tranh luận sôi nổi về nhân tài (Ảnh Báo Thanh niên)

—–

Theo dõi tranh luận tại diễn đàn Quốc hội liên quan đến khái niệm “nhân tài” trong bộ máy nhà nước, đó là cán bộ, công chức,  tui thấy rất thú vị và xin bàn thêm đôi điều theo thiển ý của mình.

Nhân tài không dễ kiếm như cách nghĩ thông thường, nếu ai cũng có thể nói là tài thì lạm dụng chữ tài quá rồi.

Giỏi dễ định nghĩa, dễ đánh giá bằng các tiêu chí trong công việc, còn tài thì rất khó, nó không đo lường bằng các thang bình bầu A, B, C trong một cơ quan.

Nói cụ thể, một công chức, viên chức đi làm trong cơ quan hành chính, sự nghiệp. Làm theo đúng quy định của pháp luật, quy trình của cơ quan, công việc thuần tuý hành chính. Làm hoàn thành nhiệm vụ, không để tồn lưu, không bị người dân thưa kiện, không nhũng nhiễu hành hạ dân để nhận phong bì. Được như vậy là giỏi.

Với phạm vi công việc đó, lấy gì để đo được nhân tài? Bởi vì chẳng có gì là tài ở đây cả.

Nếu có ai đó có tư duy vượt trội của một nhân tài, đề ra một quy trình mới để thay đổi quy trình hành chính cũ, thì cũng không thực hiện được. Bởi vì, cơ quan hành chính nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Vậy thì, nhân tài ở đây không có đất dụng võ.

Tài khác giỏi. Tài có thể không có kiến thức như người giỏi, nhưng lại làm được những việc mà người giỏi không thể làm hoặc làm không bằng. Trong hoạt động công vụ, chỉ thể hiện được cái giỏi, không thể hiện được cái tài.

Hoạt động công vụ cần đúng cho nên cần người giỏi kiến thức và kỹ năng thực thi công vụ. Hoạt động công vụ không cần sáng tạo nên người có năng lực sáng tạo, đem đến mỹ cảm thăng hoa dù có cũng như không. 

Người tài luôn ngoài quy trình, ngoài mọi hệ may đo, họ chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của mình trong một hoặc các sản phẩm mang tính độc lập, cá biệt. Từ văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, kinh doanh đến lĩnh vực chính trị.

Tui cho rằng,  hãy bổ sung quy định để xây dựng một đội ngũ công chức chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đừng đưa khái niệm nhân tài vào, không phù hợp và rất phi khoa học cũng như xa lạ với thực tiễn.

 

Sài Gòn ngày 30/10/2019

TQT

Bài đọc thêm,Link: Người tài trong nhà nước: Phải yêu nước hay chỉ đánh máy giỏi?

(https://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-tai-trong-nha-nuoc-phai-yeu-nuoc-hay-chi-can-danh-may-gioi-1140667.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *