Từ thực tập đến nhân viên chính thức

Hoài Thương

Tại Tân Hiệp Phát, có rất nhiều Thực tập sinh (TTS) sau một thời gian thực tập đã trở thành nhân viên chính thức của công ty. Mỗi thành viên đều có cho mình những trải nghiệm thực tế quý giá ngay từ những ngày đầu tiên cộng tác cùng Tân Hiệp Phát. Những trải nghiệm này đã trở thành hành trang cùng họ trên con đường phát triển bản thân và sự nghiệp tại Tân Hiệp Phát cho đến hiện tại. 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *