Vè nước giải khát Number One

Đậu Quang Hạnh/ Khối Sản xuất

Vè nước giải khát Number One

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè giải khát

Uống vào tươi mát

Là trà thanh  nhiệt

Thơm ngát hương chanh

Trà xanh không độ

Sảng khoái tột độ 

Tăng lực ED chanh

Thêm sức thật nhanh

ED dâu tăng lực

Đứng hàng Ten Top

Thảo mộc không đường

Gợi nhớ quê hương

Macchi trà sữa

Thể lực năng động

Cũng có Active

Chinh phục mục tiêu 

Vàng tươi tăng lực…

Mùa hè nóng nực

Giải khát có ngay

Từ Đông sang Tây

Có Tân Hiệp Phát

Là năm bờ oăn

Chớ có lăn tăn

Dùng ngay thật tuyệt!

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *