Vì hạnh phúc tương lai

  • Vì hạnh phúc tương lai
  • Sáng tác: Lê Vũ Nhuận
  • Trình bày: Trương Thanh Bình – Trương Văn Nghĩa (Nhà máy Number One Chu Lai)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *