Xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho Khánh Hòa

PV / VOV.VN

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cũng như xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Về xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

Đối với công tác giám sát, dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022 cũng được trình cho ý kiến trong tuần này.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Ngoài cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Số lượng thành viên của Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được trình quyết định trong tuần này.

Tuần sau, phiên họp tiếp tục với việc cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 (phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)./.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *