10 bộ, 36 địa phương có thêm 19.570 tỷ đồng cho đầu tư công

Báo Tiền Phong

TPO – Vốn ngân sách Trung ương trong nước sẽ bổ sung 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

10 bộ, 36 địa phương có thêm 19.570 tỷ đồng cho đầu tư công ảnh 1

Giảm chi gần 3 nghìn tỷ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở đó, giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan Trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Nghị quyết cũng đồng ý bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại; hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả.

“Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật”, nghị quyết nêu rõ.

Phân bổ 147.138 tỷ đồng đối với 94 nhiệm vụ

Theo thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành đồng thời có thêm một số ý kiến về đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và dự kiến phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đề nghị Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đối với 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình.

Đối với 169 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43.

Đối với 932 tỷ đồng còn lại của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương có liên quan để bố trí vốn theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 14.847,446 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 253 nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung 18.584,907 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; bổ sung 4.723 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho 1 dự án thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương.

Nguồn: https://tienphong.vn/10-bo-36-dia-phuong-co-them-19570-ty-dong-cho-dau-tu-cong-post1466525.tpo

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *