27 năm giữ vững và sống với Giá trị cốt lõi

27 năm Tân Hiệp Phát, để tiến đến Tầm nhìn và Khát vọng của Tân Hiệp Phát sẽ còn tiếp những khó khăn thách thức, chỉ có thích nghi sẽ giúp con người mau hòa nhập và liên tục tạo ra giá trị. Hãy cùng bước vào 2022 với khí phách của người Việt Nam, Thương hiệu Việt Nam đầy tự hào.

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *