Bốn yếu tố chính về văn hoá “con người” của Tân Hiệp Phát

Trần Quí Thanh

—–

+ Thái độ: Không gì là không thể. Đây là “kim chỉ nam” hành động của THP mà 5000 nhân viên của công ty phải học thuộc lòng. Nó trở thành một thứ văn hóa công ty dạy cho họ cách vượt qua những khó khăn, chướng ngại vật và không chùn bước trước bất kỳ thử thách nào.

+ Chính trực: Nói gì làm nấy. Muốn thành công thì đừng “nổ”, đừng bốc phét. Đã nói được là làm được. Nếu biết làm không được thì đừng nói mà thử xem có làm được không cái đã. Chính văn hóa chính trực này khiến nhân viên của THP luôn coi lời nói của họ có trọng lượng chứ không chỉ nói suông cho xong.

+ Tinh thần sở hữu công việc: Khi tôi đã giao cho anh thì anh phải coi nó là của anh và anh là người “làm chủ” nó. Tôi luôn nói với nhân viên là “phải làm với thái độ của người CEO cho dù ở vị trí bảo vệ thì mới thành công được”. Anh ta luôn coi đó là sở hữu của mình, biến thành của mình. Phải coi những công việc mình ủy quyền cho họ là của họ thì mình mới dám ủy quyền được.

Nhiều người hỏi: Công ty gia đình thì đào tạo con người như thế nào? Công ty gia đình nhìn chung là tốt hơn tập đoàn. Khuyết điểm lớn nhất của tập đoàn là tinh thần nhiệm kỳ. Làm 3, 4 năm là nghỉ thì cần gì phải đầu tư? Chỉ cần KPI tốt nhất và chuyển giao cho người khác. Mỗi thế hệ lại xây lại từ đầu. Trong khi công ty gia đình thì ý thức luôn làm cho mình nên không ngừng đào tạo, luôn có tính sở hữu nên coi nhân viên là tài sản của họ, nên họ mới đầu tư. Khi đã sở hữu thì không có tính nhiệm kỳ. Muốn lãnh đạo tốt, muốn đầu tư con người thì phải yêu con người. Phải xem thành công của nhân viên là thành công của mình và ngược lại.

+ Tinh thần chăm sóc khách hàng: mọi tổ chức, mọi phòng ban đều lập ra để thỏa mãn khách hàng chứ không chỉ bộ phận bán hàng. Phải luôn luôn nghĩ anh thành lập ra để phục vụ người ta chứ không phải người ta phục vụ anh.

Đây là yếu tố có tính then chốt trong đường hướng hoạt động của THP. Vì vậy mà mỗi cuối kỳ luôn có sự đánh giá và người đánh giá chính của anh là khách hàng. Họ có hài lòng với anh không?

Chúng ta phải có tầm nhìn sứ mạng. Mỗi phòng ban đều có phòng ban khách hàng khác nhau. Sản xuất: khách hàng là bộ phận chất lượng quốc tế. Logistics khách hàng là nhà cung cấp và các đại lý, giao hàng đúng ngày đúng giờ đúng quy trình.

Làm thế nào mà khách hàng đều thỏa mãn thì mới xây dựng được công ty bền vững. Thành công là thỏa mãn khách hàng hơn đối thủ, thì như thế thì khách hàng mới bền vững.

Trần Quí Thanh

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *