Đất nước nhìn từ bầu trời

Đây là phim nghệ thuật của anh Lê Thế Thắng, vẫn gọi là “Thắng sói”. Chưa biết gọi tên loại hình điện ảnh này là nghệ thuật gì nhưng thấy quá lạ và quá đẹp. Với hội hoạ, với góc nhìn theo hình chiếu đứng đã có nhiều nhưng với điện ảnh là mới. Trong điện ảnh không hiếm những hình ảnh được dựng theo hình chiếu đứng nhưng tao dựng một bộ phim với góc nhìn nhất quán xuyên suốt cả bộ phim cùng với âm nhạc quá hay và quá sang thì tui chưa từng biết bao giờ.
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *