Hướng dẫn sử dụng công cụ Career Roadmap trên portal

Hồng Nhiên Trâm Anh/ Tin THP

Sáng ngày 25/02/2020, tại hội trường 1-2 lầu 4 đã diễn ra buổi hướng dẫn sử dụng công cụ Career Roadmap trên portal trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Buổi học được bắt đầu từ 9h-12h, với sự tham gia của team ASA & HRBP dưới sự hướng dẫn của bộ phận Training & Talent Development.

Buổi học dưới sự hướng dẫn của bộ phận Training & Talent Development

Career Roadmap (bản lộ trình nghề nghiệp) là bản kế hoạch phát triển nghề nghiệp – lộ trình để giúp cá nhân đạt tới mục đích nghề nghiệp của bản thân. Tại Tân Hiệp Phát, Career Roadmap giúp nhân viên nhận biết mức năng lực hiện tại của bản thân và các kỹ năng còn thiếu để có thể phát triển lên một vị trí mong đợi.

Career Roadmap giúp nhân viên nhận biết mức năng lực hiện tại của bản thân

Buổi học này không chỉ giúp nhân viên ứng dụng được một công cụ hữu ích mới trong công việc mà còn thể hiện được sự quan tâm của Ban lãnh đạo tập đoàn Tân Hiệp Phát đối với sự phát triển của nhân viên.

Với sự tham gia của team ASA & HRBP

Sau buổi học, hi vọng Career Roadmap sẽ sớm được toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn ứng dụng, để ngày càng phát triển bản thân, từng bước thực hiện giá trị cốt lõi “hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”, “làm chủ trong công việc”.

NGUỒN: Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát

Link bài: Hướng dẫn sử dụng…

(https://www.thp.com.vn/huong-dan-su-dung-career-roadmap/)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *