Khánh thành nhà máy Number One tại Chu Lai

Đời tui uống rượu mừng cũng đã nhiều, vui nhất là nâng chén rượu mừng một nhà máy của THP ra đời. Đây là lần thứ ba tui nâng ly rượu mừng như thế. Cảm ơn tất cả những ai đã chung tay xây dựng nên nhà máy Number One tại Chu Lai. Xin cạn ly chúc cho THP tiếp tục thành công trên một chặng đường mới vừa mới được mở ra!

Link báo: http://dantri.com.vn/doanh-nghiep/khanh-thanh-nha-may-nuoc-giai-khat-number-one-chu-lai-20170324210225024.htm

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *