Khóa học Leader Mindset | Thay đổi tư duy – Thay đổi cuộc đời

Bản tin THP

Trong tháng 3/2021 vừa qua, THP đã tổ chức khoá học Leader Mindset – “Thay đổi tư duy – Thay đổi cuộc đời” với mục tiêu trang bị cho nhân viên tư duy tự lãnh đạo bản thân và những kỹ năng cần thiết để thích ứng với Bộ năng lực lãnh đạo mới, dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia.

Không chỉ là lý thuyết, khoá học còn những bài thực hành và các tình huống, trò chơi tập thể liên quan đến tư duy lãnh đạo bản thân, gia đình từ đó giúp các học viên thay đổi được nền tảng nhận thức bên trong, nhận ra những giá trị tiềm ẩn trong cuộc sống ứng dụng vào thực tiễn.

Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai” – đầu tư phát triển tư duy lãnh đạo cho các cán bộ, công nhân viên luôn được Ban lãnh đạo Tập đoàn ưu tiên và coi trọng. Nhân viên có thể thay đổi tư duy tích cực hướng đến mục tiêu chung của Tân Hiệp Phát thì đó chính là khởi đầu cho việc nâng tầm dịch vụ của toàn công ty.

Minh Đức 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *