Không thể sử dụng não trạng bao cấp cho bất cứ loại hình kinh doanh nào

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Theo Báo Vov.vn

—–

Ngân hàng Nhà nước đề xuất Quốc hội cho phép dùng ngân sách nhà nước để tăng vốn cho một số Ngân hàng Thương mại Nhà nước, lý do là hệ số an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng này đang ở mức thấp.

Đúng là con cái nhà nước sướng thiệt, làm ăn thoải mái, nếu thấy không an toàn thì ngửa tay xin cha mẹ. Nếu vậy thì các Ngân hàng Thương mại cổ phần sống thế nào, khi họ phải tự thân xoay xở trong một thị trường, mà bản thân họ đã không có được sự thuận lợi như các ngân hàng của nhà nước.

Gặp hoàn cảnh khó khăn như nhau, Ngân hàng Thương mại cổ phần huy động vốn từ nhiều nguồn bên ngoài để tăng vốn, họ không có “cha mẹ” để xin, thế mà họ đã tăng vốn được, đảm bảo hệ số an toàn cao hơn các Ngân hàng của nhà nước.

Các Ngân hàng Thương mại Nhà nước tính đến việc huy động vốn từ bên ngoài, bằng nhiều cách, để đảm bảo các mục tiêu kinh doanh cũng như hệ số an toàn vốn. Ngân hàng nhà nước có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, vậy thì tìm đối tác bỏ vốn và cùng kinh doanh có lợi không phải là chuyện khó. Các nhà đầu tư nước ngoài đã làm ăn với các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, họ cũng mong muốn hợp tác với các ngân hàng nhà nước, vấn đề là có chịu mở cửa hợp tác hay không mà thôi.

Hay nói đúng hơn, các Ngân hàng của Nhà nước có sẵn sàng thoái vốn để cổ phân hóa như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay không.

Các Ngân hàng của Nhà nước thì cũng là doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, cho nên vốn nhà nước đầu tư vào là để tính chuyện kinh doanh, như bất cứ nhà đầu tư nào khác. Tư duy kinh tế thị trường là vậy, đến bây giờ không thể sử dụng não trạng bao cấp cho bất cứ loại hình kinh doanh nào, huống chi ngành ngân hàng.

Phải hoạt động trong thị trường và tuân theo quy luật của thị trường, những sự can thiệp không đúng quy luật sẽ làm méo mó thị trường cũng như bản thân doanh nghiệp, cái ghía đó chúng ta đã từng trả cho nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài việc tự huy động vốn bằng cách mời gọi các nhà đầu tư, một trong những cách rất quan trọng đó là tái cấu trúc doanh nghiệp. Một phần việc chính yếu trong tái cấu trúc là tinh giảm biên chế, đây là căn bệnh kinh niên của các doanh nghiệp nhà nước.

Tinh giản biên chế và sử dụng công nghệ quản trị hiện đại. Giảm người là giảm nguồn chi, đây cũng là cách tăng vốn để đảm bảo an toàn.

 

Sài Gòn ngày 05/06/2019

TQT

Bài đọc thêm, Link: Không thể trông mãi vào túi ngân sách

(https://www.thesaigontimes.vn/289424/khong-the-trong-mai-vao-tui-ngan-sach-.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *