Kiểm soát quyền lực cũng là kiểm soát lòng tham

Trần Quí Thanh

Đất đai là một trong những lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất (Ảnh báo Lao Động, lời bình báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

—–

Thời sinh viên, tui có đọc Mác, và ghi lại câu này: “Nếu tiền là sợi dây ràng buộc tôi với đời sống con người, với giới tự nhiên và với con người thì tiền chẳng lẽ không phải sợi dây của mọi sợi dây sao? Nó chẳng lẽ không thắt nút và cởi nút mọi sợi dây hay sao?”.

Ý của Mác là, để đồng tiền dễ dàng rơi vào tay ai, dứt khoát người đó sẽ bị tha hóa.

Tui cũng đọc Lord Action và nhớ như găm lời ông nói: “Quyền lực có xu hướng tham nhũng. Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối”.

Nhắc đến hai triết gia lỗi lạc trên là để nói đến việc phân chia quyền lực và kiểm soát quyền lực. Tiếng Việt có chữ rất hay là “quyền hạn”. Có nghĩa là khi trao quyền, phải giới hạn quyền lực đó, nếu trao quyền vô hạn thì chẳng khác gì giao quyền lực tuyệt đối, sẽ sinh tham nhũng tuyệt đối. Cha ông ta đã có triết lý kiểm soát quyền lực trước cả Lord Action.

Soi chiếu lại triết lý về kiểm soát quyền lực, sẽ thấy tất cả các vụ án có hành vi tham ô liên quan đến đất đai đều do quan chức khai thác tối đa quyền lực. Một căn nhà hoặc miếng đất thuộc tài sản công, họ dùng quyền lực để biến thành tài sản tư nhân dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Vì sao vậy? Vì chưa có thể chế kiểm soát quyền lực minh bạch và chặt chẽ.

Nếu như, UBND của một địa phương bị một các cơ chế kiểm soát quyền lực, thì sẽ không có những phi vụ đất đai có bàn tay nhám nhuốc Vũ Nhôm thọc vào. Và tất nhiên, ông Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài và nhiều quan chức Đà Nẵng, tướng tá khác không phải vào tù.

Kiểm soát quyền lực cũng là kiểm soát lòng tham.

Bản năng của con người là tham, giao quyền, có quyền, dứt khoát dễ nảy sinh lòng tham. Cho nên, cơ chế kiểm soát bằng thể chế pháp luật là một cơ chế hãm lòng tham, muốn tham cũng không được. Vì vậy, phải hiểu rằng, chúng ta đang có khoảng trống về kiểm soát quyền lực.

Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá, giao quyền cho cá nhân hoặc một nhóm người, dùng con dấu để sử dụng đất đai, chẳng khác gì giao tiền  hoặc vàng cho con người mà không có hệ thống giám sát. Tiền có chất dính tay, qua tay ai cũng sẽ dính, chỉ còn cách là không để qua tay ai mà thôi.

Muốn vậy, phải có con mắt thứ ba, thứ tư, thứ năm của các cơ quan giám sát theo quy định của pháp luật.

 

Sài Gòn ngày 13/01/2019

TQT

Link: Nguồn cơn của tham nhũng đất đai!

(http://m.enternews.vn/nguon-con-cua-tham-nhung-dat-dai-143456.html?fbclid=IwAR2QtxtML2WNdOB0I23TVhxPoCjqjXSc3DxvsLte8Ievv0PT6WHAg6l-4mg)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *