Kỷ niệm 15/10: Người Tân Hiệp Phát

Trương Thị Liên/ Khối Sản xuất

Người Tân Hiệp Phát

Những con người tài ba nhà máy tôi

Rành rõ dây chuyền với nhiều thiết bị

Từ anh bảo trì đến anh công nhân

Mỗi người một việc cần mẫn siêng năng

 

Tân Hiệp Phát một ngôi nhà đào tạo

Không phân biệt vai cấp hay sinh viên

Đến nơi đây yên tâm mà sáng tạo

Cải tiến từng ngày vị trí nâng cao

 

Với tinh thần không gì là không thể

Chinh phục thị trường quyết chí đi lên

Người Tân Hiệp Phát luôn luôn sáng tạo

Đổi mới từng ngày xứng tầm Á châu

 

Người Tân Hiệp Phát chúng tôi là thế đó

Nuôi hoài bão lớn định hướng đi lên

Cho sản phẩm thương hiệu vàng chất lượng

Được người người cả nước mãi tin yêu.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *