[Mini Games 8/3] – Tôi là người “GIÀU”

“Giàu” có rất nhiều định nghĩa nhưng đối với Phương, Phương giàu về sự yêu thương, về khát vọng.

Nhân dịp 8-3, hãy lan tỏa yêu thương đến gia đình, bạn bè và những người mình quý trọng nhất.”

TRẦN UYÊN PHƯƠNG

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *