Mở đầu mỗi cuộc họp nhân viên Tân Hiệp Phát sẽ làm gì?

Đây là cách bắt đầu một cuộc họp ở Tân Hiệp Phát. Thay cho lời nhắc nhở chiến lược, mục tiêu lâu dài của công ty thì cùng nhau hô to những khẩu hiệu này là cách các thành viên Tân Hiệp Phát cùng tạo cảm hứng, truyền động lực và giúp cho mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người. 
Trần Ngọc Bích
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *