Nhiều cơ hội mới cho Doanh nghiệp tư nhân

Theo dõi báo chí về Hội nghị Trung ương 5, tui quan tâm nhất là nội dung về phát triển kinh tế tư nhân. Tui có niềm tin vầy, nếu các nhà lãnh đạo quốc gia kiến tạo được những chính sách phù hợp thì sẽ có nhiều người mạnh dạn tham gia sản xuất kinh doanh với cơ hội thành công ngày càng nhiều.

Theo vnexpress, trong phiên bế mạc Hội nghị ngày 10.5, Tổng bí thư  Nguyễn Phú Trọng phát biểu:

“Hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đồng thời, chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm…”

Là một doanh nghiệp tư nhân, tui thực sự vui mừng về định hướng này, tui thấy có quá nhiều việc phải làm để đạt được các mục tiêu mà Hội nghị đưa ra.

Kinh tế tư nhân phát triển nhanh và lành mạnh dứt khoát sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Lành mạnh có nghĩa là không bị méo mó, có thực lực, sản xuất sản phẩm có chất lượng, cạnh tranh lành mạnh, hoạt động tuân thủ pháp luật.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm chính là tạo ra cơ hội và môi trường hành chính lành mạnh cho người dân dễ dàng và thuận lợi tham gia sản xuất kinh doanh. Dân có quyền làm những việc pháp luật không cấm, hãy tin dân, hỗ trợ dân bằng chính sách hiệu quả, bảo vệ người làm ăn chân chính, dứt khoát sẽ thành công.

Để xây dựng một quốc gia có nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế dứt khoát phải khơi dậy tư duy sáng tạo, giải phóng sức sản xuất của khu vực kinh tế tư nhân. Nghiên cứu nền kinh tế của các quốc gia phát triển, sẽ thấy rõ vai trò của kinh tế tư nhân.

Cộng đồng doanh nghiệp có quyền hy vọng sau Hội nghị này, những định hướng chủ trương quan trọng  của Trung ương sẽ nhanh chóng biến thành các chính sách cụ thể để kinh tế tư nhân phát triển.

Trần Quí Thanh

Link bài: Hội nghị trung ương 5: Ban hành 3 nghị quyết về kinh tế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 5. Ảnh: VGP

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *