Quyền của người nộp thuế

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Internet.

—–

Hiện nay, Bộ Tài chính dự thảo Luật sửa đổi về thuế, trong đó tăng 5 loại thuế gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên. Chính sách thuế mới rất quan trọng, có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế, cho nên phải lắng tai nghe các ý kiến phản biện từ cộng đồng.

Trên trang Trần Quí Thanh, tui đã có bài viết trình bày về quan điểm cá nhân liên quan đến chuyện tăng thuế, nay chỉ bàn thêm rằng, chính sách phải ổn định, lâu dài để doanh nghiệp, người dân chủ động, đồng thời tôn trọng quyền của người nộp thuế.

Tui rất tâm đắc với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Quyền của cơ quan nhà nước quá lớn nhưng quyền của người nộp thuế mà chủ yếu là doanh nghiệp, người dân thì rất ít”.

Trong mối quan hệ giữa người nộp thuế với cơ quan thu thuế, đúng ra người nộp thuế phải được trân trọng, được đối xử với vị trí của một người đang đóng góp nguồn tiền cho ngân sách. Vẫn biết đóng thuế là nghĩa vụ, nhưng cá nhân, doanh nghiệp làm việc giỏi, có thu nhập, có lợi nhuận mới có tiền nộp thuế. Vậy thì phải chú trọng đến quyền của người nộp thuế. Các quy định về quyền của người nộp thuế được áp dụng như thế nào trong thực tế, cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn ai hết. Đi nộp thuế mà như đi xin được nộp.

Về chính sách thuế và tài chính, Thủ tướng đề nghị phải theo kịp sự phát triển của đất nước, phải ổn định trong 5-10 năm. Doanh nghiệp kinh doanh có kế hoạch, dự án dài hơi, trong đó tính toán về chính sách thuế. Nếu như đột ngột có sự thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến dự án sản xuất kinh doanh. Cho nên, sự ổn định chính sách thuế rất cần thiết.

Sự thay đổi chính sách liên tục sẽ làm cho doanh nghiệp bị thụ động, có thể dẫn đến sai sót, nếu thanh kiểm tra và xử phạt những trường hợp này thì quá ép doanh nghiệp. Họ không cố tình vi phạm, lỗi còn từ phía cơ quan nhà nước.

Chính sách đưa ra mà chỉ nghĩ đến chuyện thu, tận thu, thu cho thật nhiều tiền thì đó là chính sách thất bại. Người dân, doanh nghiệp phải sông khỏe thì nền kinh tế đất nước mới khỏe. Đừng để kiệt sức dân vì lúc đó sẽ hối không kịp.

Sài Gòn ngày 22/ 01/2018

TQT

Bài đọc thêm, link bài: Gánh nặng chi phí và thuế đè lên doanh nghiệp

(http://www.thesaigontimes.vn/td/267884/Ganh-nang-chi-phi-va-thue-de-len-doanh-nghiep.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *